CashService
topInContent

Windykacja

Kancelaria Finansowa CASH SERVICE to firma utrzymująca wysoką dynamikę rozwoju.  Istotą działalności naszej firmy jest pomoc w dochodzeniu  roszczeń finansowych od dłużników.

Zdajemy sobie sprawę, iż reguły gospodarki wolnorynkowej spowodowały konieczność stosowania przez przedsiębiorców coraz dłuższych terminów płatności oraz innych nienazwanych sposobów rozliczeń. Mamy świadomość, że często staje się to źródłem powstawania zatorów płatniczych, czego konsekwencją może być utrata płynności finansowej firmy.

Skuteczną, a zarazem konieczna formą zabezpieczenia płynności finansowej swojej firmy, jest przekazywanie problemów związanych z niedotrzymywaniem terminów płatności oraz dochodzeniem wymagalnych roszczeń, wyspecjalizowanym i profesjonalnym firmom windykacyjnym.

W świetle powyższych faktów, pragniemy zachęcić Państwa do współpracy z Naszą Kancelarią, która zajmuje się problematyką wierzytelności.

Zakres naszych usług:

 • windykacja kwot głównych,
 • windykacja odsetek,
 • wielozakresowe działania przed sądowe,
 • prowadzenie pozasądowych umów ugody,
 • obsługa prawna,
 • kompleksowy system raportowania.

Pozasądowe dochodzenie należności:

Wszystkie nasze działania są prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Pozasądowe dochodzenie należności ma na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania zadłużenia.

Działania te obejmują:

 • kontakt osobisty i telefoniczny z dłużnikiem,
 • negocjacje,
 • ustalenie zasad spłat,
 • dopilnowanie terminowości spłat,
 • zawieranie umów ugody (umowy określającej harmonogram i sposób zabezpieczenia spłaty długu),
 • realizowanie umów ugody.

Sądowe dochodzenie należności:

Sądowe dochodzenie należności podejmujemy, w przypadku bezskuteczności ugodowegoprowadzenia sprawy, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Państwem i po wyrażeniu przez Państwa pisemnej zgody. Dochodząc należności sądownie zapewniamy Państwu obsługę prawną.

Postępowanie egzekucyjne:

W przypadku, gdy dłużnik odmówi dobrowolnego uregulowania należności wynikającej z orzeczenia sądowego, po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego oraz po uprzednim uzyskaniu klauzuli wykonalności, nasi prawnicy kierują sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego do współpracującej z nami Kancelarii Komorniczej lub innej wskazanej przez Państwa

Oferujemy współpracę stałą i doraźną.

Każdego zleceniodawcę traktujemy indywidualnie, dlatego też warunki finansowe pozostawiamy do bezpośrednich negocjacji.