CashService
topInContent

Monitoring

Monitoring wszystkich należności na drodze elektronicznej (SMS, e-mail), telefonicznej, listownej bądź wizyty bezpośredniej.
Program ten jest gwarancją utrzymania płynności finansowej. Przekazując swoje faktury naszej firmie mają Państwo pewność polepszenia wskaźników rotacji należności oraz oszczędności czasu wynikającej z redukcji konieczności śledzenia terminowości płatności Państwa kontrahentów. Działanie takie niweluje automatycznie działalności poboczne i pozwala na skupienie się na bieżącej działalności firmy.
Bieżący monitoring należności przynosi następujące korzyści:
- rozbudowany system działań prewencyjnych, upominawczych gwarantujący pełną świadomość konsekwencji nieterminowego regulowania zobowiązań u odbiorców,
- wdrożone procedury szybkiego reagowania pozwalające wychwycić przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu oraz niwelujące skutki takich przestępstw,
- stopniowe zabezpieczanie obrotu, aż do pełnego zabezpieczania należności regulowanych nieterminowo,
- kompleksowa kontrola wszystkich faktur terminowych oraz klientów,
- precyzyjnie określone metody przywracania do obrotu wszystkich klientów ociągających się z płatnościami,
- skuteczne i szybkie dochodzenie roszczeń poprzedzone rzetelnymi próbami rozwiązania problemów,
- naliczanie i egzekwowanie odsetek przez Kancelarię Finansową Cash Service (na życzenie wierzyciela).

Każdego zleceniodawcę traktujemy indywidualnie, dlatego też warunki finansowe pozostawiamy do bezpośrednich negocjacji.